Algemene voorwaarden

Schoonheidssalon Puur By Mariska, gevestigd aan Lokhorst 42, 2402PN te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.puurbymariska.nl
Lokhorst 42 2402PN te Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0610780723

Mariska Baans-Rotteveel is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Puur By Mariska. Zij is te bereiken via info@puurbymariska.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Schoonheidssalon Puur By Mariska verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerken

 • Gezondheid, dit betreft alleen de noodzakelijke informatie die nodig is voor de behandeling. (bijvoorbeeld gevoelig voor bepaalde stoffen die in producten kunnen zitten, dragen van harde/zachte lenzen bij het verven van de wimpers)
 • Foto van de huid/gelaat. Dit wordt met u overlegt wanneer u een huid verbeterende behandeling ondergaat en de voor- en na resultaten van de behandeling wilt vergelijken. Ook wanneer u bepaalde plekjes op de huid opvallend vindt en deze graag in de gaten wilt houden kan in overleg een foto worden gemaakt, zodat na verloop van tijd terug gekeken kan worden of er een verandering heeft plaats gevonden.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurbymariska.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Dit geeft mij de mogelijkheid notities te maken betreft de behandelingen die u heeft ondergaan, behaalde resultaten, gebruikte producten/kleuren verf, aandachtspunten, etc.
  •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  •  Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren:
Schoonheidssalon Puur By Mariska bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Puur By Mariska verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Puur By Mariska en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puurbymariska.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Puur By Mariska wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Puur By Mariska neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puurbymariska.nl